Τοπία και η "άγρια", τραχιά ομορφιά του αγροτικού - ποιμενικού τοπίου.

U03c2

U03c2